Sinodsko savjetovanje u Hvarskoj biskupiji

S početkom adventa je započeo i intenzivniji sinodalni hod u Hvarskoj biskupiji. Prethodno su obavljene pripreme kojima se ova biskupijska zajednica odaziva Papinu pozivu u nastojanju da što predanije zaživi sinodalni hod sveopće Crkve. U svim župama Hvarske biskupije je 17. listopada otvoren sinodalni hod s prigodnom porukom mjesnog biskupa. Do adventa je Sinoda bila središnja tema dekanatskih sastanaka i sjednice novoosnovanog Prezbiterskog vijeća Hvarske biskupije, te su sukladno zaključcima izrađeni materijali, Upitnik za biskupijsko savjetovanje i prigodna knjižica, koji su dostupni zainteresiranima u crkvama i župnim uredima.

Upitnik za biskupijsko savjetovanje

Pripremljeni Upitnik za sinodsko savjetovanje upućen je svima koji žive na Hvaru, Braču i Visu. Ponuđen je ponajprije krštenima, redovitim i povremenim sudionicima vjerskih slavlja, kao i kršćanima koji nisu katolici, ali i svim ljudima dobre volje. Upitnik je mjesto susreta, dijaloga i razlučivanja u kojem se mogu ponuditi konkretni izazovi, misli, nadahnuća i potrebe. Popunjava se anonimno kako bi svatko imao potpunu slobodu izreći svoje mišljenje. Upitnik se može ispuniti i u digitalnom obliku na biskupijskoj i župnim stranicama, a svatko ga može preuzeti u crkvama i župnim uredima. Oni koji ga ispune u redovitom obliku, mogu ga ostaviti na predviđeno mjesto u crkvama ili ga poslati poštom Biskupskom ordinarijatu u Hvar.

Upitnik je dostupan u digitalnom obliku na stranici: hvarskabiskupija.hr/sinoda-upitnik

Sinodski susreti

Unutar svake župne zajednice odvijat će se sinodski susreti na kojim će svi zainteresirani imati priliku govoriti hrabro i jasno o pitanjima koje smatraju važnima za život Crkve. Sinodski susreti prepoznati su kao posebna prilika da se u sinodski hod uključe i oni koji nisu dio redovitog pastoralnog života župnih zajednica, odnosno oni koji su zbog različitih razloga više ili manje udaljeni od života Crkve.

Stoga će svaka župa sukladno svojim mogućnostima i biskupovim smjernicama ostvarivati sinodska savjetovanja. Kad je riječ o malim otočkim župama, predviđeno je da se nakon nedjeljne mise održi barem jedno savjetovanje na kojem će se uz kratko predstavljanje Upitnika pružiti mogućnost za pitanja i razgovor. U većim se župama može ostvarivati savjetovanje s određenim grupama. Sat, datum i mjesto susreta bit će unaprijed oglašeni.

Osim župnih susreta, ovisno o tijeku procesa savjetovanja i crkvenim smjernicama, predviđeni su sinodski susreti na dekanatskoj i biskupijskoj razini, o čemu će svi biti na vrijeme obaviješteni.

Primjer sinodskog savjetovanja u Župi Hvar

Analiza iskustava

Budući da ostvarenje ovog procesa ovisi o sudjelovanju svih članova Božjega naroda, svi su pozvani sudjelovati u župnim sinodskim susretima. Nakon prikupljanja podataka započet će analiza iskustava i pripremanje završnog dokumenta Hvarske biskupije koji se šalje Tajništvu Biskupske sinode u Rim.

Kako je već poznato, Biskupska je sinoda odlučila produžiti biskupijsku fazu do 15. kolovoza 2022. godine, smatrajući kako je prva faza izuzetno važna za sinodski hod Crkve.

Mogućnost susreta članova Božjeg naroda nastavlja se i nakon slanja dokumenta, jer, kako je mjesni biskup Ranko Vidović napisao u dopisu na početku biskupijske etape Sinode, »ova pripremna etapa nije predviđena samo kako bi se stvorio jedan dokument koji bi ispitao vjersko stanje u našoj biskupiji. Puno je važnije otkriti kako je izvor i vrhunac »zajedničkog hoda« Hvarske biskupije u slušanju Riječi i slavljenju euharistije, te u neprestanim pastoralnim nastojanjima koji nas čine aktivnim članovima jedne Crkve za koju smo svi odgovorni«.

Za više informacija posjetite stranicu: hvarskabiskupija.hr/sinoda ili facebook profil Hvarske biskupije.