Poruka uz početak sinodalnog hoda u Hvarskoj biskupiji

Draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi vjernici!

U pastirskoj brizi za sve članove Crkve, papa Franjo je uputio poziv cijeloj Crkvi da se uključi u sinodalni hod koji će u svim mjesnim Crkvama započeti u nedjelju 17. listopada kao povlašteno vrijeme slušanja, razlučivanja, proučavanja, razmišljanja i molitve, a sinodalni hod će imati svoj vrhunac u Biskupskoj sinodi 2023. godine s temom: „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“.

Budući da je sama riječ sinodalnost izvedenica od grčke riječi syn-hodos, što znači »ići zajedno, zajednički hod«, Sveti Otac poziva cijelu Crkvu da snažnije zaživi i otkriva sinodalnost kao svoju pravu narav, zajedništvo svih svojih članova u Kristu. Svjestan da se Crkva mora predanije izložiti djelovanju Duha Svetoga i u svjetlu Evanđelja tumačiti znakove vremena, Papina je želja da se zaređenim službenicima i osobama posvećenog života priključe svi Kristovi vjernici u zajedničkom osluškivanju i razmatranju stanja u biskupijama, odnosno mjesnim Crkvama, njihovim problemima i perspektivama.

Draga braćo i sestre, po krštenju nam je darovano jednako dostojanstvo, ali nas različite službe u Crkvi na različiti način čine odgovornima za Crkvu. Papa nas uključivanjem u sinodalni hod potiče da zaživimo sinodalnost kao mentalitet svih članova Crkve, način postojanja Crkve. Zajedničkim nastojanjem, vođeni ljubavlju prema Kristu i njegovoj Crkvi, pozvani smo ukazati na ono što nije dobro i na ono što treba promijeniti, a osnažiti i promicati ono što je hvalevrijedno.

Slušanje glasa svih Kristovih vjernika je način kojim svjedočimo otvorenost Duhu Svetome koji nam progovara i u onome što nije ugodno našim ušima, navikama i udobnostima. To je velika, teška i zahtjevna zadaća koju molitvenim predanjem povjeravamo Duhu Svetome da nas ozdravi od nepokretljivosti uma i srca u slijeđenju puta koji je zacrtao II. vatikanski koncil i od kojega nam nije dopušteno odustati.

Vrednovanje glasa svih vjernika nije uvođenje parlamentarne demokracije u Crkvu, nego nužno vrednovanje krsnog dostojanstva i osjećaja vjere svih Kristovih vjernika, ali i potvrđivanje prava da se glas svakog vjernika čuje i vrednuje (LG 37), da se hrabro i strastveno otvorimo nadahnućima Duha Svetoga u Crkvi pozvanoj na pastoralno obraćenje.  

Budući da je planom Tajništva Biskupske sinode predviđeno da se do mjeseca travnja 2022. godine u mjesnim Crkvama dovrše procesi sinodalnog hoda vezani za XVI. Skupštinu Biskupske sinode, uskoro će se prirediti i proslijediti Upitnik za naše biskupijsko savjetovanje na temelju tema koje budemo smatrali važnima. Upitnik će biti dostupan u župama, na biskupijskoj i župnim stranicama kako bi se svi zainteresirani mogli uključiti u sinodalni proces svojim doprinosima.

Time se i naša mjesna Crkva, koja živi na Hvaru, Braču i Visu, poziva da u narednom vremenu razmotriti stanje u kojem se nalazi, iznese primjedbe i sugestije, ukaže na ono što treba popraviti ili promijeniti te započne zajednički osluškivati gdje i kako se moramo postaviti, koje putove moramo otvoriti i u čemu nam je hrabro ustajati. Ujedno se i svi ljudi dobre volje mogu uključiti u naš sinodalni hod svojim usmenim ili pismenim prijedlozima kako bismo zajedno živjeli Crkvu koja izlazi iz same sebe i ide ususret svakom čovjeku. Ne nekom ideliziranom, imaginarnom čovjeku, već konkretnom čovjeku u njegovim potrebama, pitanjima, mukama i radostima.

Sinodalni hod u Hvarskoj biskupiji povjeravamo našim zaštitnicima sv. Stjepanu, sv. Prošperu i sv. Jurju, a Marijin zagovor i Josipova zaštita su nam sigurno jamstvo da će nas Duh Sveti  pratiti i izgrađivati u vjeri i predanju.

Vaš biskup,

✠ Ranko Vidović