Mons. Ranko Vidović

Mons. Ranko Vidović rođen je 6. svibnja 1961. u Vidonjama od roditelja pok. Gabrijela i pok. Anđe r. Ćerlek kao treće od jedanaestero djece. Nakon završene osnovne škole u Mliništu kod Metkovića, pohađao je sjemenišnu gimnaziju u Splitu (1976. – 1980.). Zatim je u Splitu nastavio teološki studij kao bogoslov Splitsko-makarske nadbiskupije.

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1986. u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu. Od 1986. do veljače 1988. vršio je službu župnog vikara u Kaštel Kambelovcu. Zatim je preuzeo službu župnika Župe Gospe od Milosrđa u Splitu gdje je ostao do 2014. godine.

Te godine imenovan je župnikom i upraviteljem Prasvetišta Gospe od Otoka u Solinu te dekanom Solinskog dekanata. Osim toga, u više saziva bio je član nadbiskupijskoga prezbiterskoga i pastoralnog vijeća.

Dana 4. ožujka 2021. Papa Franjo imenovao ga je hvarskim biskupom. Za hvarskog biskupa zaređen je u hvarskoj katedrali 22. svibnja 2021. Glavni zareditelj bio je mons. Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit. Suzareditelji su bili mons. Dražen Kutleša, nadbiskup koadjutor splitsko-makarski i mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj Hvarske biskupije.

GRB

Štit grba podijeljen je na tri vodoravna polja: crveno, srebrno i plavo. Ispod štita nalazi se biskupsko geslo: „Ecce mater tua“ – „Evo ti majke“ (Iv 19, 26), a oko štita simboli su dijecezanskog biskupa (prelatski šešir (galero) s vrpcom od dvanaest resa koje vise sa svake strane, u zelenoj boji i zlatni križ).

Biskupov osobni zaštitnik je sveti Ivan Pavao II. Stoga je i sam oblik štita preuzet iz njegova grba.

U prvom, crvenom polju, prikazan je događaj s brda Kalvarije (srebrno polje) na kojem uz Isusov križ nalazimo Isusovu majku Mariju i apostola Ivana (zaštitnik biskupove obitelji) koji su prikazani u simbolima zlatnih osmerokrakih zvjezdica (taj oblik zvjezdice nalazi se na plaštu Gospe od Otoka u Solinu). Cijeli taj prizor nalazi se u polju crvene boje budući da je ona simbol ljubavi i potpunog davanja za drugoga.

Drugo, srebro polje, prikazuje brdo Kalvariju. Srebrna boja simbol je postojanosti, istine, čistoće i vjernosti. Budući da te vrijednosti nalazimo i na drvu križa i križ je prikazan u istoj toj boji. Krist je spasitelj i otkupitelj čovjeka, a svojom mukom i smrću oslobodio je čovjeka grijeha i smrti odabravši križ za spas svijeta. Po Kristu je križ postavljen kao znak za sve ljude. Križ stoji kao trajan podsjetnik da je biskup nasljednik apostola i da je, kao takav, pozvan propovijedati Krista raspetoga: „Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega“ (usp. Heb 12,2). Krist je apostolima i njihovim nasljednicima dao zapovijed i vlast da naučavaju sve narode i da ljude posvećuju u istini.

Treće, plavo polje, svojom bojom upućuje na rijeku Neretvu (biskupov rodni kraj), ali i na Jadransko more koje obavija otoke na kojima će biskup vršiti svoju službu i koje će biti trajan podsjetnik na Isusov poziv: „Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov“ (Lk 5, 4). Na ovom polju nalazimo još i prikaz Neretvanske lađe u srebrnoj boji, ali i zlatnu zvjezdicu koja se još jednom pojavljuje kao simbol Marije (Stella maris) budući da je život, ali i svećeničko poslanje biskupa bilo obilježeno Marijom koju prepoznajemo kao Zvijezdu mora, odnosnu kao Onu koja je uvijek Zvijezda vodilja na životnom putu, koja nam pokazuje put prema svome Sinu, Svjetlu svijeta (usp. Iv 8,12). Prikaz lađe upućuje i na Crkvu, shvaćenu kao lađu spasenja, koja zahvaljujući križu Gospodnjem plovi preko nemirnoga mora nošenog olujama koje Krist smiruje hodeći po moru (Mk 4,35-41; 6,45- 52).

Gledajući prikaz u štitu u cjelini, dobivaju se obrisi otoka na kojima će biskup vršiti svoju službu, ali i nacionalnih boja, čime se označuje pripadnost biskupa hrvatskom narodu. Također, Brač, Hvar i Vis prikazani su i u tri zlatne zvjezdice što je pak poveznica i sa dosadašnjim biskupom, odnosno simbol kontinuiteta u biskupskom poslanju.

Budući da je biskup u biskupski zbor uvršten za vrijeme pontifikata pape Franje i kako bi se pokazalo zajedništvo s njime i sa Apostolskom Stolicom, geslo je ispisano na istoj traci kao i na grbu pape Franje.

Grb je izradio vlč. mr. Tomislav Hačko, svećenik Zagrebačke nadbiskupije.