Riječ »sinoda« važna je u crkvenoj tradiciji i izvedenica je od grčke riječi syn-hodos, što znači »ići zajedno, zajednički hod«. Crkva je hodočasnički i misionarski Božji narod, »sinodalna« zajednica u kojoj svi imaju jednako dostojanstvo. Kako bi svoje poslanje što vjerodostojnije vršila, Crkva održava »sinode«, skupove na kojima, u svjetlu Riječi Božje, razlučuje različita pitanja. Nakon II. vatikanskog koncila, papa Pavao VI. osnovao je Biskupsku sinodu, skupštinu biskupa sa svih krajeva svijeta koji se sastaju kako bi promicali povezanost s Papom i savjetima mu pružili pomoć u djelovanju Crkve u svijetu.

No, ovo je prvi put da Sinoda započinje na decentraliziran način i odvija se na razini mjesne, kontinentalne i sveopće Crkve. Ona ima svoj početak u svakoj biskupiji i u njoj su pozvani sudjelovati apsolutno svi, što još snažnije otkriva Crkvu svjesnu potrebe zajedništva, dijaloga i suradnje.

Cilj je ove pripremne etape Sinode savjetovanje s Božjim narodom, kako bi se sinodalni proces ostvario slušajući sve članove Crkve i sve ljude dobre volje. Sukladno tome, i naša je Hvarska biskupija pozvana sudjelovati u pripremnoj etapi Biskupske sinode.

Na ovoj stranici bit će dostupni sadržaji koji prate sinodalni hod Hvarske biskupije (17. listopada 2021. – 15. kolovoza 2022.), te dvogodišnji hod sveopće Crkve (2021.-2023.)

SINODALNI HOD CRKVE

DOKUMENTI TAJNIŠTVA BISKUPSKE SINODE

KORISNI ČLANCI

Kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana – Hoditi zajedno na istom putu, sinodalnost s ekumenskog gledišta

Razgovor sa kardinalom Marijom Grechom, generalnim tajnikom Biskupske sinode

Komentar kardinala Mattea Zuppija, nadbiskupa Bologne

Komentar mons. Luisa Marína de San Martína, dotajnika Biskupske sinode i koordinatora Teološkog povjerenstva

Biskup Georg Bätzing, predsjednik Njemačke biskupske konferencije (DBK): Vatikanski pripremni dokument prekretnica je za Sinodalni put

Sestra Nathalie Becquart, francuska redovnica i dotajnica Biskupske sinode o Sinodi i očekivanju žena

Mons. Trujillo Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, predsjednik Vijeća biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike (CELAM): Najbolja priprema za sinodu je slušanje

Colleen Dulle – Objašnjenje sinodalnog puta u Crkvi u Njemačkoj

Bižaca, Nikola (2012). Sinodalnost preduvjet uspjeha nove evangelizacije. Crkva u svijetu, 47 (3), 295-298. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/89225

Bižaca, Nikola (2013). Papa Franjo na putu k jednoj istinski sinodalnoj Crkvi. Crkva u svijetu, 48 (3), 275-278. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/109377

Tanjić, Željko i Murić, Branko (2016). Načelo sinodalnosti kao paradigma Crkve trećeg tisućljeća. Bogoslovska smotra, 86 (2), 275-295. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/162481