Odredbe uz početak provedbe sinodskog savjetovanja u Hvarskoj biskupiji

Hvar, 23. studenoga 2021.

Broj: 492/2021

Župama i samostanima u biskupiji

Draga braćo svećenici!

Došli smo do kraja pripremnih radnji kojima smo se kao biskupijska zajednica htjeli što kvalitetnije uključiti u ovaj sinodalni hod sveopće Crkve. U svim župama naše biskupije je 17. listopada otvoren sinodalni hod, te vjerujem kako smo u proteklom razdoblju zajednički pokušali razmišljati o važnosti biskupijske etape Sinode, sinodalnosti kao biti života Crkve i zajedničkog dostojanstva i poslanja svih članova Crkve.

Te teme su bile u središtu proteklih dekanatskih sastanaka i sjednice novoosnovanog Prezbiterskog vijeća Hvarske biskupije, te je sukladno tome na temelju deset tema koje se  nalaze u Vademecumu i njihovu nadopunu s našim lokalnim temama izrađen ”Upitnik” za biskupijsko savjetovanje.

Od srca zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos izradi Upitnika i pripremnim materijalima za što plodonosniji sinodalni hod Hvarske Crkve.

1. Biskupijsko savjetovanje

Sa prvom nedjeljom došašća započinjemo biskupijsko savjetovanje u Hvarskoj biskupiji. Ponavljamo, ovo je posebna prilika da u ovaj sinodalni proces budu uključeni ne samo oni koji su dio našeg redovitog pastoralnog života, već i oni koji su zbog različitih razloga udaljeni od života Crkve na našim prostorima.

1.1. Upitnik za biskupijsko savjetovanje

Pripremljeni Upitnik popunjava se anonimno kako bi svatko tko sudjeluje imao potpunu slobodu izreći svoje mišljenje. Što se tiče mogućnosti popunjavanja Upitnika, on će biti dostupan na biskupijskoj i župnim stranicama, te će ga biti moguće popuniti i na taj način. Isto tako, Upitnik neka bude dostupan i u crkvama i župnim uredima, gdje ga svatko može uzeti i popuniti.

Sukladno tome, potrebno je i predvidjeti mjesto gdje ga svatko može ostaviti nakon popunjavanja. Napominjemo, predstavljanje Upitnika mora biti objavljeno svima pri prvom sinodskom savjetovanju na jedan od načina koje predviđamo u sljedećoj točki.

1.2. Sinodski susreti

Unutar svake župne zajednice potrebno je ostvariti sinodske susrete, kako bi svi zainteresirani imali priliku govoriti hrabro i jasno o pitanjima koje smatraju važnima za život Crkve.

Nekoliko je predviđenih mogućnosti kako bi se u svakoj župi naše biskupije ostvarili sinodski susreti:

a) prva mogućnost sinodskog susreta koju je moguće ostvariti u svim župama (bez obzira na veličinu župe) je podjela Upitnika svima nakon nedjeljne mise uz kratko tumačenje i pružanje mogućnosti pitanja i razgovora.

b) druga mogućnost je da župnici sa suradnicima odrede grupe ljudi i datum, vrijeme i mjesto susreta sa različitim grupama ljudi. Susreti neka pruže mogućnost otvorenog govora o temama koje predviđa spomenuti Upitnik, te su ujedno takvi susreti povlaštena mogućnost dijeljenja i popunjavanja Upitnika.

c) kako se susreti budu odvijali, promotrit ćemo mogućnosti sinodskih susreta na razini dekanata ili biskupije. No, ponavljamo kako su župnici ključni koordinatori cijelog tijeka savjetovanja, kako bi se u župama sinodski susreti ostvarili na barem jedan od predviđenih načina.

Nije potrebno naglašavati kako je članovima župne zajednice potrebno na vrijeme najaviti odabrane mogućnosti sinodskog susreta i potaknuti na sudjelovanje. Raspored susreta neka se objavi u nedjeljnim liturgijsko-pastoralnim listićima i facebook stranicama župa. Ako neka župa nema takve mogućnosti, pozvani ste javiti Ordinarijatu svoj program koji tako može biti objavljen na facebook stranici Hvarske biskupije.

2. Analiza iskustava

Budući da ostvarenje ovog procesa ovisi o sudjelovanju svih članova Božjega naroda okupljenog u Hvarskoj biskupiji, župnici su pozvani redovito slati dekanima popunjene Upitnike i poticati sve na sudjelovanje u župnim sinodskim susretima. Nakon prikupljanja podataka započet ćemo analizu iskustava i pripremanje završnog dokumenta Hvarske biskupije koje se šalje Tajništvu Biskupske sinode u Rim.

No, kako ste već upoznati, Biskupska je sinoda odlučila produžiti biskupijsku fazu do 15. kolovoza 2022. godine, smatrajući kako je ova prva faza izuzetno važna za sinodski hod Crkve. Mogućnost susreta članova Božjeg naroda nastavlja se i nakon slanja dokumenta, jer, kako smo već rekli  »ova pripremna etapa nije predviđena samo kako bi se stvorio jedan dokument koji bi ispitao vjersko stanje u našoj biskupiji.

Puno je važnije otkriti kako je izvor i vrhunac »zajedničkog hoda« Hvarske biskupije u slušanju Riječi i slavljenju euharistije, te u neprestanim pastoralnim nastojanjima koji nas čine aktivnim članovima jedne Crkve za koju smo svi odgovorni«.

Uz molitvu za plodonosan zajednički sinodalni hod Hvarske biskupije, koji neka u svima nama probudi želju za stvaranjem, kako reče papa Franjo, »ne druge, nego drugačije Crkve«, na sve vas zazivam Božji blagoslov i zagovor Blažene Djevice Marije, sv. Stjepana I., sv. Prošpera i Jurja, zaštitnika naše Hvarske biskupije!

Uz pozdrav i blagoslov,

                                                                  ✠Ranko Vidović, biskup

don Ivan Jurin, kancelar