Kultura i povijest

Zašto si se rasrdio?

U niz čudotvornih i čudesnih raspela na prostoru jadranske Hrvatske ubrajamo dva mala raspela s otoka Hvara. Jedno se nalazi u gradu Hvara, a naziva se Sv. Križić; drugo je u Vrboskoj, a naziva se Sv. Križ.

Kultura i povijest

Gaudet Mater Ecclesia – Raduje se Majka Crkva

Časna braćo, raduje se Majka Crkva što je, po iznimnoj darežljivosti božanske Providnosti, napokon osvanuo ovaj priželjkivani dan, kada, pod zaštitom Bogorodice Djevice – Njezino se materinsko dostojanstvo upravo danas svečanim obredom svetkuje – ovdje

Kultura i povijest

Druga misa monsinjora Celestina

Novinski isječak iz srpskih novina, datiran 2. ožujka 1969., donosi nam zanimljivu epizodu o prvoj misi hvarskog biskupa Celestina Bezmalinovića za beogradske turiste na pravoslavni Božić iste godine (od tada su se takve mise održavale

Kultura i povijest

Sveti Prošper hvarski

Jubilarna godina sv. Prošpera u Hvarskoj biskupiji, kojom je obilježena 350. obljetnica od kada su u Hvar iz Rima prenesene relikvije gradskog i biskupijskog suzaštitnika sv. Prošpera mučenika, započela je 10. svibnja 2021. godine, a

Kultura i povijest

Sakralna baština otoka Brača

Izložba “Sakralna baština otoka Brača – Itinerari kulturnog turizma” putem predstavljanja velikog broja iznimno vrijednih graditeljskih ostvarenja na insularnom prostoru Brača izraženih kroz sakralnu arhitekturu donosi priču o stanovništvu otoka i njegovoj kršćanskoj vjeri u pregledu

Kultura i povijest

“O antifone”

“O antifone” ili Velike antifone jest naziv za sedam antifona koje se pjevaju ili recitiraju uz evanđeoski hvalospjev Magnificat (Veliča), na molitvi Večernje, tijekom Došašća, i to u osmini pred Božić, od 17. do 23.

Kultura i povijest

Katedrala sv. Stjepana I., pape

Hvarska katedrala posvećena je sv. Stjepanu I., papi i mučeniku, zaštitniku Hvarske biskupije i Grada Hvara. Nalazi se na središnjem trgu u Gradu Hvaru, Trgu sv. Stjepana (Pjaca). Stoljećima dograđivana i pregrađivana prvobitno je bila