Biskup Vidović predvodio proslavu svetkovine sv. Petra i Pavla u Supetru

Hvarski biskup Ranko Vidović predslavio je euharistiju u crkvi Navještenja BDM u Supetru, u utorak 29. lipnja, na svetkovinu sv. Petra i Pavla, naslovnika župe i Dan grada.

Biskup Vidović izrazio je radost zbog dolaska u Supetar – kako je rekao – „grad svetoga Petra“. „Sveti Petar i Pavao posve su različiti, ali se Bog u njima i po njima proslavio na savršeni način. Molimo Gospodina da nam po zagovoru svetih Petra i Pavla udijeli obilje svoje milosti te nas prosvijetli onim istim svjetlom kojim je prosvijetlio i apostolske prvake da bismo mogli odgovoriti na njegov poziv te se jednoga dana naći u njihovu društvu“, rekao je mons. Vidović uvodeći u slavlje.

U homiliji je poručio da je sveti Petar bio posebna osoba u povijesti spasenja. „Sveti Petar bio je miljenik Isusa Krista, osoba u koju je Isus imao potpuno povjerenje. Isus mu je predao Crkvu, predao mu je samoga sebe. Kao što je Otac nebeski Mariji i Josipu predao svoje najveće blago – Isusa, tako je i Isus Petru predao svoje najveće blago – Crkvu.“

Razložio je okupljenim vjernicima život svetoga Petra, njegov hod za Isusom Kristom te mučeničku smrt. „Zanimljivo je pratiti tijek Petrova života, njegovo prerastanje iz Šimuna u Petra, iz ‚običnoga‘ čovjeka u savršenu sliku Božju. Petar nas poziva da se okrenemo prema sebi, osjetimo da nas Bog dodiruje u našoj stvarnosti, bitnosti i istini preko svetoga Petra. Mi smo ustvari u igri, a ne sveti Petar“, poručio je hvarski biskup. Podsjetio je da se prvi susret Petra i Isusa dogodio po njegovom bratu Andriji koji je odlučio radosnu vijest prenijeti bratu te s njime krenuti za Gospodinom.

Zatim je Božjemu puku pojasnio prvi Isusov poziv Petru te poruku koju mu je uputio: „Ti si Šimun, sin Ivanom, ali zvat ćeš se Petar.“ Naglasio je da Isus ne gleda poput ljudi. „Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a Bog gleda ono što je u srcu. Kad evanđelist kaže da ga je Isus vidio, znači da ga je vidio u njegovoj bitnosti, u njegovu sadržaju. Isus je u Petru vidio čvrstu stijenu, jednu prekrasnu kariku bitnu u povijesti spasenja. Nije Petar postao Petrom kad je Isus rekao da će se tako zvati. Šimun je tek trebao postati Petar. To je proces“, istaknuo je mons. Vidović.

Rastumačio je poruku vjernicima slikom kamena, dodavši da je otočanima ta slika poznata s obzirom da se bave kamenom. „Kad uberemo kamen iz kućišta i ostavimo ga na vjetrometini, na buri, na hladnoći, na suncu, kamen pokazuje svoju slabost, ali i svoju snagu. Tada od njega ostavljamo pravu jezgru i pravimo figuru. Tako je i Isus istrgnuo Petra iz njegove stvarnosti, započeo s njime hod te ga tri godine držao na vjetrometini njegove riječi. U jednom trenutku Isus ga diže, u jednomu spušta. Isus želi da Petar osjeti sve svoje pukotine, sve svoje slabosti, da može odcijepiti od sebe ono što mu ne pripada, da bi u njemu ostala zdrava jezgra, zasjao lik djeteta Božjega”, istaknuo je, između ostaloga, otac biskup.

Osvrnuvši se na ulomak iz Evanđelja po Luki u kojemu se Isus nakon dovršetka pouke obraća Šimunu riječima: „Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov“, biskup Vidović istaknuo je da je Petar bio iznenađen Isusovim pozivom. „U pola bijela dana bacati mreže za lov? Petar koji je volio zapovijedati, koji je bio vođa, osoba koja je voljela govoriti, ali ne i slušati, odustaje od sebe, prihvaća Isusov poziv, baca mreže. Imao je što i vidjeti. Mreža je bila puna riba. Petar ostaje u čudu, ostaje izvan sebe. Dolazi k Isusu, baca se pred njega i govori: ‚Odlazi od mene, grešan sam čovjek Gospodine‘. Ovo je, braćo i sestre, početak mudrosti, tada je ustvari započeo Petrov hod s Gospodinom. Ovo je, dragi vjernici, početak mudrosti za mene i za tebe. Pozvani smo shvatiti da smo samo stvorenja. Onoliko smo vrijedni i važni koliko imamo sadržaja, ali taj sadržaj nije naš, on pripada Isusu Kristu“, poručio je mons. Vidović.

Govoreći o evanđeoskom ulomku svetkovine apostolskih prvaka, hvarski biskup razložio je Petrov odgovor Isusu u Cezareji Filipovoj: „Ti si Krist Pomazanik, Sin Boga života“, kao i Isusov odgovor Petru: „Blago tebi Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego moj Otac nebeski.“ „Isus u Petru vidi stijenu, vidi jasan lik, jasnu osobu, vidi Božjega čovjeka kojemu može povjeriti Crkvu. Isus želi da se Petar prene, odbaci ono što mu ne pripada. Isus ga jednostavno čisti, daje mu prostora za rast i napredak, Isus želi da Petar postane savršen. Veliki je to izazov za Petra, rekao je, dodavši da je to izazov i za svakoga čovjeka.

Biskup Vidović osvrnuo se i na Petrovu poruku hrabrosti: „Život ću svoj položiti za tebe”. Naglasio je da je Petar bio iskren čovjek, ali nije dovoljno poznavao sebe. „Najveće zlo koje se nama ljudima može dogoditi je da ne poznajemo sebe. Kad se oslonimo na svoje znanje, na svoju veličinu i moć, događa se da padamo. Petar u Getsemantskomu vrtu izvlači mač kojim je sluzi otkinuo desno uho. No, Isus ga tada upozorava: ‚Vrati mač u svoje korice; tko se mača laća, od mača će i poginuti.‘ Petar je jak, snažan, ali s mačem. Bez mača Petar je slab čovjek. Mač je bio sva njegova snaga. Petar je zatim pobjegao, bez traga, kao i svi ostali učenici. Petar je bio iskren, ali nije poznavao sebe“, poručio je.

Na kraju je podsjetio da je Petar ovozemaljski život završio smrću na križu, ali ne poput Isusa, već naopako prema posljednjoj želji. „‚Nisam dostojan visjeti na križu kao moj učitelj.‘ Ovo je sveti Petar. Vjerujem, dragi vjernici, da uočavate posebnost i veličinu Petrove osobe, da uočavate kako je prerastao iz Šimuna u Petra. Ovo nije govor o Petru, ovo je govor svakomu od nas. Ovo je poziv da svatko od nas razmisli na kojoj je razini života te ostvarujemo li u svomu životu Božju sliku, poručio je mons. Vidović.

Misno slavlje završilo je kratkom procesijom oko parka pred župnom crkvom u kojoj su bratimi Bratovštine sv. Roka nosili kipove apostolskih prvaka Petra i Pavla. Procesiju je pratila pjesma Božjega puka koju je predvodio crkveni zbor sv. Cecilije pod vodstvom s. Dominike Šašo.

Misu su suslavili i dekan Bračkoga dekanata Ivica Huljev te nekoliko bračkih svećenika.

U završnoj riječi supetarski župnik Pave Gospodnetić uputio je zahvalu biskupu Vidoviću kojemu je to bio prvi dolazak u tu bračku župu, zatim svećenicima koji su pristigli na slavlje Petrova i vjernicima koji su se okupili na slavlje nebeskoga zaštitnika. Svima koji nose ime apostolskih prvaka zaželio je sretan i blagoslovljen imendan. Biskup Vidović je pred župnom crkvom blagoslovio okupljene vjernike. (IKA)