____________

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU MALOLJETNIKA I RANJIVIH OSOBA
Povjerenik: don Ivan Jurin
Trg sv. Stjepana 26
21450 HVAR
kontakt: [email protected]
021/741-152 (ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati)


Nacionalni ured za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba
kontakt: [email protected]
01/563-5022


POVJERENSTVO ZA PASTORAL BRAKA I OBITELJI
Povjerenik: don Toni Plenković
Trg sv. Stjepana 20
21450 HVAR
kontakt: [email protected]
021/742-160


POVJERENSTVO ZA PASTORAL MLADIH
Povjerenik: don Pavao Gospodnetić
Ulica kipara Ivana Rendića 6
21400 SUPETAR
kontakt: [email protected]
021/757-171


POVJERENSTVO ZA MISIJE
Ravnatelj: don Ljubomir Galov
Kardinala Alojzija Stepinca 10
21485 KOMIŽA
kontakt: [email protected]
021/713-219


POVJERENSTVO ZA PASTORAL DUHOVNIH ZVANJA I MINISTRANATA
Povjerenik: don Jure Martinić
Glavica 1
21410 POSTIRA
kontakt: [email protected]
021/632-250


POVJERENSTVO ZA LITURGIJSKU GLAZBU
Povjerenik: Slavko Reljić
Jelsa 759
21465 JELSA
kontakt: [email protected]
099/191-2903


POVJERENSTVO ZA PASTORAL TURISTA
Povjerenica: Margareta Radaić
Trg sv. Stjepana 26
21450 HVAR
kontakt: [email protected]
021/741-152


CARITAS HVARSKE BISKUPIJE
ravnatelj: Franjo Barčot
kontakt: [email protected]
091/202-4490