Caritas Hvarske biskupije

Caritas Hvarske biskupije djeluje preko župnika i njihovih suradnika u svim župama otoka Hvara, Brača i Visa.
Ukoliko živite na otoku Hvaru, Braču ili Visu i potrebna Vam je pomoć u životnim troškovima, hrani, liječenju, školovanju ili nečemu drugom u čemu Vam Caritas može pomoći, slobodno se obratite svojem župniku ili izravno Caritasu Hvarske biskupije:
kontakt: [email protected]
021/741-152
091/202-4490