BISKUPSKI ORDINARIJAT

Biskupski ordinarijat
Trg Sv. Stjepana 26
HR – 21450 HVAR

Tel. +385 21 741 152
Fax. +385 21 743 107
E-mail: biskupija.hvar@gmail.com

generalni vikar:
mons. Stanko Jerčić

biskupski vikar za Brač:
don Toni Plenković

kancelar:
don Ivan Jurin

tajnica u Ordinarijatu:
gđa. Margareta Radaić

 

KATEHETSKI URED
Trg sv. Stjepana 20
21450 HVAR
021/742 160

predstojnik:
don Mili Plenković