Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba Hvarske biskupije

Temeljem odredbe pape Franje u Apostolskom pismu u obliku motu proprija Vos estis lux mundi, čl. 2, § 1, a u skladu sa Smjernicama Hrvatske biskupske konferencije i Metropolijskim uredom za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba biskupija Splitske metropolije i Zadarske nadbiskupije, mons. Petar Palić imenovao je kancelara Hvarske biskupije don Ivana Jurina povjerenikom Hvarske biskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

Dužnost je biskupijskog povjerenika:

a) usko surađivati s dijecezanskim biskupom u ispunjavanju njegovih pastoralnih odgovornosti u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba;

b) djelovati, u zajedništvu s dijecezanskim biskupom, u svojstvu mjesnog izvršitelja Smjernica HBK, te u skladu s tim Smjernicama donesenih provedbenih mjera i smjernica Metropolijskog ureda, čiji je član po pravu;

c) predlagati inicijative, također i edukacijske naravi, za podizanje svijesti u pogledu zaštite maloljetnika i ranjivih osoba kod svećenika, članova ustanove posvećenog života, djelatnika ureda i savjetodavnih tijela crkvene vlasti na razini biskupije, kao i nositelja raznih pastoralnih biskupijskih službi i ostalih djelatnika u pastoralu, evangelizaciji, odgoju i obrazovanju na području biskupije.

Biskupijski povjerenik za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba ovlašten je primati dojave o mogućim slučajevima povreda zaštite maloljetnika i ranjivih osoba, saslušati dojavitelje i žrtve, i obraditi zaprimljene dojave o tim povredama i mogućim slučajevima zlostavljanja u skladu s kanonskim zakonodavstvom i mjerodavnim Smjernicama HBK, osobito pritom pazeći na zaštitu žrtve.

Dojavu o sumnji ili o (mogućem) počinjenju spolnog zlostavljanja maloljetnika ili ranjive osobe na području Hvarske biskupije moguće je učiniti osobno, telefonski ili putem e-maila:

Trg sv. Stjepana 26, 21450 HVAR

021/741-152; 098/924-2250

[email protected]