Prof. Šimunović: Sveti Kuzma i Damjan nisu završili svoju ulogu u Dračevici

U povodu proslave svetkovine sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika župa Dračevica na Braču, profesor emeritus Ivo Šimunović održao je u nedjelju 24. rujna 2023. u župnoj crkvi predavanje „Povijest Dračevice i štovanja svetih Kuzme i Damjana“.

Prof. Šimunović pojasnio je povijesni kontekst u kojemu je nastalo naselje Dračevica, osnovano od poljičkih izbjeglica koji su u 16. stoljeću bježali od turskih napada iz svojih domova i tražili novo prebivalište. Isprva su se nastanili tri kilometra zapadno od današnjega naselja, no nedugo zatim podigli su naselje na današnjemu prostoru.

Osvrnuvši se na povijest naselja, naglasio je da je nekada imalo oko 400 stanovnika. Prema podacima publikacije Državnoga zavoda za statistiku, Dračevica je 1900. godine imala 450 stanovnika, a samo 10 godina poslije, 391 stanovnika. Pad broja stanovnika bio je izazvan seljenjem otočana, kao i ostalih Hrvata, u prekooceanske zemlje, osobito u Argentinu i Čile. Rijetko su koje žene stale u naselju, primijetio je predavač, doživjele ponovni susret s odseljenim muževima. Poseban udarac naselju dogodio se za Drugoga svjetskoga rata kada je gotovo sva mladost poginula u ratu. Godine 1948. Dračevica je imala 247 stanovnika.

Osvrnuvši se na povijest štovanja svetih Kuzme i Damjana, prof. emer. Šimunović istaknuo je da su bili civili iz Arabije, po struci liječnici, koji su osuđeni na smrt i ubijeni za Dioklecijanova progona kršćana.

Istaknuo je da sveti Kuzma i Damjan nisu bili vojnici, iako ih se takvima prikazivalo, nego liječnici te su svijet osvojili upravo po tome što su bili liječnici i činili dobro. Prema Šimunoviću, sveci Kuzma i Damjan u Dračevici su ostavili dubok trag. Naveo je tako da su na zidovima kuća visjele u prošlosti slike svetih Kuzme i Damjana, a u samim kućama gorjele svijeće njima u čast. Iskazivalo se poštovanje svecima.

Osim toga, crkva svetih Kuzme i Damjana, koju je dao podignuti Kuzma Žuvić 1678. godine, svjedoči o živoj vjeri mještana i njihovu utjecanju u zagovor Kuzmi i Damjanu. U toj crkvi obavljale su se i župne funkcije sve dok nije sagrađena župna crkva 1738. godine.

Ustvrdio je da je puk u Dračevici svece Kuzmu i Damjana zazivao u svim potrebama, posebno moleći za zdravlje.

„Vjerujem da sveti Kuzma i Damjan nisu završili svoju ulogu u Dračevici, u selu koje nam živi na granici postojanja i kako će doći do obnove i stvaranja čovjeka na ovome području”, poručio je Šimunović.

Na početku trećega tisućljeća naselje Dračevica imalo 96 stanovnika, a na prijašnjemu popisu iz 1991. godine, bila su 103 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Dračevica je imala 89 stanovnika, a na posljednjemu, iz 2021. godine, 63 stanovnika.

Proslava svetih Kuzme i Damjana, nebeskih zaštitnika župe, bit će otvorena u ponedjeljak 25. rujna misom koja će biti slavljena u crkvi svetih Kuzme i Damjana. Poslije mise kipovi svetaca će u procesiji biti prenesi u župnu crkvu na štovanje vjernicima.

(IKA)