Konstituirajuća sjednica Prezbiterskog vijeća Hvarske biskupije

U Biskupskom ordinarijatu u Hvaru održana je u utorak, 27. studenog 2018., konstituirajuća sjednica Prezbiterskog vijeća Hvarske biskupije.
Zakonik kanonskog prava, naime, određuje da biskup, nakon što preuzme biskupiju u posjed, mora u roku od godine dana osnovati Prezbitersko vijeće.
Sve nazočne je na početku sjednice pozdravio biskup Petar Palić i zahvalio im na prihvaćanju izbora i spremnosti pomoći biskupu u upravljanju biskupijom u okviru onih ovlasti koje Prezbitersko vijeće ima.
Biskup Palić je zatim članove Prezbiterskog vijeća upoznao ukratko s glavnim naglascima crkvenih dokumenata koji govore u Prezbiterskom vijeću te s odredbama Zakonika kanonskog prava o ovoj materiji.
Naglasio je da je sudjelovanje prezbitera na suodgovornosti dvostruko: prezbiteri su suradnici biskupskog zbora s obzirom na opću Crkvu (LG 28; PO 2) i suradnici su vlastitog biskupa s obzirom na partikularnu Crkvu, te u tom smislu pozvao na suradnju, soliradnost i zajedništvo s obzirom na cjelokupni pastoral.
Članovi Prezbiterskog vijeća su se upoznali s odredbama Statuta prezbiterskog vijeća i svojim ulogama i zadaćama.
Biskup Palić je, govoreći o nekim pastoralnim zadaćama i naglascima, iznio glavne točke o kojima su vijećnici dali svoj doprinos u raspravi, a to su:
svećenička duhovnost, suradnja svećenika i laika, briga za svećenike u mirovini i pastoral žive župne zajednice (sve sastavnice župe: obitelji, mladi, djeca, bratstva).

Prezbitersko vijeće je zbor svećenika koji predstavlja prezbiterij Biskupije. Kao senat dijecezanskog biskupa, ono pomaže biskupu u upravljanju Biskupijom, da se što više unaprijedi pastoralna dobrobit povjerenog mu Božjeg naroda.

Članovi Prezbiterskog vijeća Hvarske biskupije su:
Mons. Stanko Jerčić, generalni vikar, don Toni Plenković, biskupski vikar za otok Brač, don Jakša Rubinić, don Mili Plenković, don Milan Šarić, fra Pero Kelava, ofm conv, don Ivan Jurin, o. Ivo Plenković, OP, don Ivica Huljev, don Pavao Gospodnetić.