“Dilexit Ecclesiam”

Predstavljen zbornik radova o don Anti Marušiću

Na uočnicu blagdana Gospe Karmelske, u ponedjeljak 15. srpnja, koju kao zavjetnu svetkovinu svečano slave vjernici u Postirima na otoku Braču, u toj župi upriličena je svečana akademija u prigodi 100. obljetnice misništva svećenika mons. Ante Marušića, dugogodišnjega župnika u Postirima.

U tijeku svečanoga programa u župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja predstavljen je i zbornik radova o tom svećeniku Hvarske biskupije “Don Ante Marušić 100 godina mlade mise 1919. – 2019.”. Zbornik radova u izdanju tamošnje župe sv. Ivana Krstitelja predstavili su dr. Mate Bižaca, svećenik iz Postira na službi u Los Angelesu, zatim župnik Postira Jure Martinić i mr. Jakov Jelinčić, arhivist i nekadašnji ravnatelj Državnoga arhiva u Pazinu, također Postiranin. U glazbenomu programu nastupio je župni zbor Karmel pod ravnanjem Marina Čarga, dok je Dječjim zborom ravnala Hana Čargo.

„Okuplja nas lik mještanina, svećenika i župnika ove župne zajednice don Ante Marušića o 100. obljetnici njegova misništva. Spominjući se njegova života i svećeništva koje je obilježilo njegov život, i bez te dimenzije ne možemo govoriti o njemu, zadivljeni smo do koje je mjere taj čovjek uspio ostvariti Kristovo evanđelje u konkretnom životu. Nadahnjujući se na don Antinu primjeru ustvari nadahnjujemo se na evanđelju. Don Antin stil života ustvari je kanal kako doći do srca evanđelja. Geslo njegova svećeničkoga života bila je misao: ‘Jer je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio’. Put do Boga uvijek je put čovjeka. Put služenja čovjeku u konkretnim potrebama i planovima”, istaknuo je u pozdravnoj riječi postirski župnik i organizator večeri spomena na don Antu Marušića. Napomenuo je kako je, sakupljajući svjedočanstva ljudi kroz protekle mjesece o tomu svećeniku, i sam dublje upoznao i zavolio, kako kaže, „Božjega svjedoka” te mu se počeo moliti i utjecati u zagovor.

„Možda ovo skromno i simbolično djelo o 100. obljetnici njegove mlade mise koje je od zavičajne važnosti, znanstveno ništa važno, pomogne nekome u budućnosti da prikupi svjedočanstva o ovome svijetlome liku prošlih vremena i pokrene postupak da ga se uzdigne na čast oltara. Neka nam ovaj spomen na don Antin stil života bude poticaj da ga nasljedujemo u traženju načina kako danas svjedočiti Boga koji uvijek i bezgranično ljubi čovjeka”, poručio je svećenik Martinić.

U večeri spomena na višegodišnjega postirskog župnika, koji je službu u župi obnašao od 1939. sve do umirovljenja, 1974. godine, okupljenima je posredovan i dio iz župne kronike toga svećenika koji je u 35 godina župničke službe napisao 255 stranica kronike. Dijelove te kronike prenijeli su direktorica Turističke zajednice u Postirima Ivana Jelinčić, zatim mladi župljani Benedikt Štambuk i Maja Buljević.

Predstavljajući lik i djelo toga postirskog župnika, jedan od predstavljača dr. Bižaca podsjetio je da je objavljeni zbornik ustvari nastavak prikaza istaknutih pojedinaca iz Postira iz toga razdoblja. Napomenuo je kako je prethodno bila objavljena i knjiga „Postira u vrtlogu nasilja XX. stoljeća”, također u izdanju župe sv. Ivana Krstitelja. „Don Ante je najzaslužniji pri oblikovanju društvenog i vjerskog okvira ne samo postirske župe, nego i mjesta Postira nakon Drugoga svjetskog rata”, istaknuo je svećenik Bižaca, podsjetivši na misao sadašnjega župnika u Postirima, zapisanu u uvodniku objavljenoga zbornika: „Tko bi Marušića promatrao pod vidom oživljavanja stare slave, taj se očito još nije okupao u poukama prošlosti, niti je izronio na površinu sadašnjosti”.

Poručio je da je don Ante zaređen za svećenika u trenucima niza nepovoljnosti za hrvatski narod, uputivši pritom na socijalne i eklezijalne parametre kojima je, kako je rekao, potrebno vrednovati pastoralno djelovanje don Ante Marušića. Predstavljač mr. Jelinčić poručio je na kraju kako bi svaka postirska obitelj trebala imati zbornik i na taj način izraziti svoju zahvalnost na svemu što je svećenik Marušić učinio kroz godine svoje župničke službe u Postirima.

U prigodnoj riječi hvarski biskup Petar Palić istaknuo je kako se iz života i djela don Ante Marušića može iščitati najvažnija karakteristika koja glasi „Ljubio je Crkvu”. „Iz postupaka, revnosti i ljubavi prema Crkvi don Ante nam može biti i jest svima primjer”, poručio je okupljenima hvarski biskup, zahvalivši organizatorima.

Zbornik donosi i popis župnika te župe od 1581. godine te biografiju s istaknutim podacima iz svećenikova života. Svećenik Marušić, dugogodišnji župnik u Postirima, rođen je 3. svibnja 1896. godine. Poslije osnovne škole u rodnom mjestu, biskupijsko sjemenište pohađao je u Dubrovniku. Teologiju je studirao u Zadru gdje je i zaređen za svećenika 1. lipnja 1919. godine, a mladu misu proslavio je u rodnoj župi 5. srpnja 2019. godine. U Postirima je bio župni pomoćnik nekoliko mjeseci, a zatim je imenovan za župnoga pomoćnika u obližnjoj župi u Pučišćima do 1924. godine. Od 1924. do 1926. godine upravljao je župom u Ložišćima. Za župskoga provizora Milne imenovan je 1924. godine, upraviteljem župe Milna 1930., a župnikom u Milni 16. srpnja 1938. godine. Za obnašanja župničke službe bio je pokretač različitih akcija na duhovnom, kulturnom, prosvjetnom, karitativnom i materijalnom području. U župi je podignuo i „Dom sv. Josipa”, dom Katoličke akcije, zatim osnovao glazbu Gospe od Karmela, a Milna je njegovim dolaskom doživjela preporođenje.

Poslije službe župnika u Milni, godine 1939. imenovan je za župnika u rodnoj župi u Postirima. Njegovom zauzetošću na otoku su utemeljene dvije zajednice redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi koje i dan-danas djeluju na otoku. Prva zajednica formirana je u Milni, a druga u njegovoj rodnoj župi. Papa Pio XII. imenovao ga je 1951. godine komornikom s titulom monsinjora, a 1960. godine imenovan je kanonikom Stolnoga kaptola u Hvaru. Povjerenu mu službu župnika obavljao je do 1974. godine kada je umirovljen, poslije 35 godina te službe u Postirima. Preminuo je 11. rujna 1975. godine.

Hvarska biskupija/IKA