Odredbe uz slavlja u Velikom tjednu

Poštovana braćo svećenici i redovnici!

Pred nama je Veliki Tjedan i Uskrsno bdijenje, koje je središte cijele liturgijske godine i vrhunac Velikog ili svetog tjedna.

Obrede Velikoga tjedna slavit ćemo ove godine u posebnim okolnostima. Unatoč tome, kad god slavimo otajstva vjere potrebno je dozvati u svijest ono što molimo u darovnoj molitvi druge nedjelje kroz godinu:

Gospodine, daj da ovim otajstvima pristupamo s doličnim poštovanjem.

Kad god se slavi spomen Kristove žrtve, vrši se u nama djelo otkupljenja.“

Stoga vas pozivam da nastojite ovih dana slavlju otajstava pristupati s osobitim poštovanjem, imajući pred očima da slavite spomen Kristove žrtve za svoju zajednicu vjernika i sav ljudski rod.

            Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata dostavila je biskupskim konferencijama prijedloge za slavlja u Velikom tjednu. Te vam prijedloge dostavljamo u privitku ovoga dopisa.

            S obzirom na slavlja u Velikom tjednu u Hvarskoj biskupiji, određujemo kako slijedi:

  1. Za sva slavlja i dalje vrijede Odredbe biskupa HBK u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 i tih se odredaba treba i dalje pridržavati.
  • Neka župnici u svojim župama obavijeste vjernike o vremenu početka slavlja, neka se ta slavlja najave uobičajenom zvonjavom, tako da se mogu pridružiti u molitvi u svojim domovima. Ukoliko postoji tehnička mogućnost, neka se organiziraju izravni prijenosi slavlja, što nije obvezatno. Neka se vjernike upozna s izravnim prijenosima slavlja tih dana putem drugih medija.
  • Cvjetnicanedjelja Muke Gospodnje.

Spomen Gospodinova ulaska u Jeruzalem slavi se u crkvi. Uzima se treći oblik predviđen Rimskim misalom. Neka se, ipak, blagoslovi dio maslinovih grančica, od kojih će se na Pepelnicu sljedeće godine njihovim spaljivanjem dobiti pepeo, koji će se upotrijebiti na obredu pepeljenja. 

  • Misa posvete ulja

Misu posvete ulja biskup će, bez sudjelovanja naroda, i sa svećenicima koji djeluju u katedralnoj župi slaviti u katedrali u prijepodnevnim satima. Sve svećenike pozivam da se toga dana u duhu pridruže ovome slavlju. Kad prestanu posebni uvjeti i odredbe, odredit ćemo termin zajedničkog euharistijskog slavlja i okupljanja, a točan datum priopćit ćemo vam naknadno.

  • Veliki Četvrtak

Svi svećenici imaju dopuštenje slaviti misu bez naroda. U misi se izostavlja obred pranja nogu, procesija na kraju mise, a Presveto se pohranjuje u svetohranište.

  • Veliki Petak

Obredi Muke Gospodnje neka se slave kako je i određeno u Rimskom misalu, uz nazočnost službenika kod oltara, ali pod uvjetima određenima i crkvenim i civilnim odredbama, osobito što se tiče broja službenika i propisane udaljenosti.

U župnim i drugim crkvama neka se tijekom dana omogući vjernicima klanjanje i molitva pred križem, odnosno pred Božjim grobom, ukoliko se može urediti, uz pridržavanje Odredaba biskupa HBK u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19, kao i uz pridržavanje odredaba civilnih vlasti.

Na kraju Sveopće molitve u obredima Muke Gospodnje neka se uvrste i sljedeći zazivi:

Od svih zala koja pritišću ljudski rod,

Izbavi nas, Gospodine.

Od gladi, od oskudice i od sebičnosti,

         Izbavi nas, Gospodine.

Od bolesti, njezinoga širenja i od straha pred braćom ljudima,

         Izbavi nas, Gospodine.

Od razornoga bezumlja i od nemilosrdnoga probitka i nasilja,

         Izbavi nas, Gospodine.

Od zavođenja, širenja lažnih vijesti i od zloporabe tuđih savjesti,

         Izbavi nas, Gospodine.

Pogledaj svoju Crkvu, koja prolazi pustinjom,

         Utješi nas, Gospodine.

Pogledaj ljudski rod, pritisnut strahom i tjeskobom,

         Utješi nas, Gospodine.

Pogledaj bolesne, umiruće i sve koji trpe zbog usamljenosti,

         Utješi nas, Gospodine.

Pogledaj liječnike i sve zdravstvene djelatnike, umorom iscrpljene,

         Utješi nas, Gospodine.

Pogledaj sve nositelje vlasti i odgovornosti, koji nose teret odlučivanja,

        Utješi nas, Gospodine.

Kada nas grijeh pritisne,

        Otvori nas za nadu, Gospodine.

Kad nam mržnja zatvori srce,

        Otvori nas za nadu, Gospodine.

Kad nas pohodi bolest,

        Otvori nas za nadu, Gospodine.

Kad nas mori ravnodušnost,

       Otvori nas za nadu, Gospodine.

Kad nas smrt satire,

        Otvori nas za nadu, Gospodine.

  • Vazmeno bdijenje

Neka se na početku bdijenja ili u Službi svjetla izostavi paljenje ognja, pali se svijeća i, uz izostavljanje procesije, izvodi se Hvalospjev uskrsnoj svijeći (Exsultet). Slijedi “Služba riječi”. U “Krsnoj službi” samo se obnavljaju krsna obećanja, a potom slijedi “Euharistijska služba”.

            Ostajući povezan sa svima u duhu, molitvi i sakramentalnom zajedništvu, srdačno Vas pozdravljam i na vas i vaše župljane zazivam Božji blagoslov, moleći zagovor Blažene Djevice Marije i sv. Stjepana, zaštitnika naše biskupije.

                                               Uz pozdrav i blagoslov,

✠ Petar Palić, biskup