Znanstveni skup ”Propter opus Christi usque ad mortem” o 50. obljetnici smrti nadbiskupa Mihe Pušića

O 50. obljetnici smrti zaslužnog hvarskog biskupa Mihe Pušića bit će održan znanstveni skup u Visu, 29. rujna i Hvaru, 30. rujna 2022. godine.

Ove godine obilježava se 50. obljetnica smrti nadbiskupa Mihe Pušića, zaslužnog hvarskog biskupa. Rođen 25. kolovoza 1880. u gradu Visu, za svećenika je zaređen u Hvaru 27. rujna 1903. godine. Služio je kao župni pomoćnik, a zatim i župnik u Supetru. Biskupom ga je imenovao papa Pio XI 21. lipnja 1926., a iste je godine i posvećen 21. rujna u hvarskoj katedrali. U predratnom razdoblju istaknuo se kao energični pastir, biskup Katoličke akcije i predvodnik liturgijskog pokreta u Hrvata te organizator Euharistijskih kongresa u svojoj dijecezi. U Drugom svjetskom ratu je radio na dobrobiti lokalnog pučanstva i zauzimanja za ugrožene osobe, posebice po pitanju prehrane i skrbi za stanovništvo nakon paljenja Vrbanja, Dola i Vrboske od stane talijanske okupacijske vojske u siječnju 1943. godine. Poratno razdoblje bilo je osobito teško za Katoličku crkvu, s evidentnim progonima ili fizičkim napadima na svećenike i u ovoj otočnoj biskupiji. Istodobno, Pušić se oštro suprotstavio staleškim udruženjima katoličkih svećenika zbog čega je bio izložen sudskom progonu od strane komunističkih vlasti. Od 1948. do 1950. upravljao je i zadarskom nadbiskupijom i tako stekao osobnu titulu nadbiskupa. U poslijeratnom razdoblju višekratno je bio izložen ometanju i onemogućavanju pastoralnog rada pri podjeli sakramenta krizme, odnosno, šikaniranju, vrijeđanju i organiziranim demonstracijama u pojedinim župama svoje biskupije. Od 1956. u upravljanju biskupijom pomaže mu pomoćni biskup Celestin Bezmalinović, koji će ga kao ordinarij naslijediti 1968. godine. Nadbiskup Miho Pušić umro je Biskupskom dvoru u Hvaru 9. svibnja 1972. ostavši vjeran svome biskupskom geslu Propter opus Christi usque ad mortem (Za Krista sve do smrti!). Dugo trajanje njegovog episkopata obilježava nesalomljivo svjedočenje vjere i kršćanske ljubavi, zauzimanje za istinu, pravdu i dostojanstvo čovjeka u nemilim okolnostima i prilikama 20. stoljeća.
Cilj je znanstvenog simpozija rasvijetliti život i djelovanje nadbiskupa Pušića iz različitih aspekata, a koji je ostavio vidljivi trag u svome vremenu, kako bi se na taj način dostojanstveno očuvala uspomena vrijednog pastira, o kojemu je do sada je vrlo malo pisano u znanstvenog literaturi.
Skup u organizaciji Hvarske biskupije trajat će dva dana. Na nadbiskupov imendan, blagdan sv. arhanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela, 29. rujna 2022., okupljanje je predviđeno u njegovu rodnom Visu, a sljedećeg dana, na blagdan zaštitnika Dalmacije sv. Jeronima, 30. rujna 2022., u Hvaru je okupljanje povezano sa svetkovinom biskupijskog zaštitnika sv. Stjepana i Danom Grada (2. 10.).

Četvrtak, 29. rujna 2022.

Vis, Hrvatski dom

9:00 sati – Pozdravne riječi

Mons. Stanko Jerčić, generalni vikar

Don Milan Šarić, viški župnik

Gradonačelnik Ivo Radica

Joško Bracanović: Životni vijek i biskupski lik nadbiskupa Mihe Pušića

Ivan Marić: Teološko-liturgijski doprinos nadbiskupa Pušića liturgijskoj obnovi u Hrvatskoj

Hrvoje Relja – Marko Trogrlić: Pastirske poslanice biskupa Mihe Pušića

Goran Pavao Mladineo: Pokret za prijelaz s rimokatoličke na pravoslavnu vjeru u župi Vis u doba biskupovanja mons. Mihovila Pušića: o pojavi, razvoju i gašenju jednog lokalnog fenomena u Hvarskoj biskupiji

Josip Vrandečić: Vizitacija otoka Brača biskupa Pušića iz 1928. godine

Mateo Bratanić: Biskup Miho Pušić kao apostolski administrator Zadarske nadbiskupije (1948.-1951.)

Juraj Batelja: Euharistijski kongresi u vrijeme nadbiskupa Pušića

Rasprava

19:00 Misa u župnoj crkvi Gospe od Spilice u Visu

Petak, 30. rujna 2022.

Hvar, refektorij franjevačkog samostana

9:00 sati – Pozdravne riječi

Mons. Ranko Vidović, hvarski biskup

Don Toni Plenković, hvarski župnik

Joško Bracanović: Životni vijek i biskupski lik nadbiskupa Mihe Pušića

Tonči Matulić: Crkva u svijetu dubokih i brzih kulturnih preobrazbi

Mladen Domazet: Biskup Pušić – moralne postavke i turizam

Miroslav Akmadža: Biskup Miho Pušić i komunističke vlasti

Josip Dukić: UDB-in dosje (301 415) biskupa Mihovila Pušića

Zlatko Begonja: Odnos biskupa Pušića i kardinala Stepinca

Jure Trutanić: Slučaj don Andra Štambuka kao paradigma odnosa jugoslavenskih komunista prema katoličkom kleru u Dalmaciji

Ivan Armanda: Msgr. Celestin Bezmalinović kao pomoćni biskup hvarskoga biskupa msgr. Mihe Pušića

Rasprava

17:30 sati – Molitva na grobu mons. Mihe Pušića na hvarskom groblju

18:00 sati – Misa u katedrali sv. Stjepana I., pape i mučenika u Hvaru

Knjiga sažetaka