Zahvalna riječ mons. Ranka Vidovića na objavi njegovoga imenovanja hvarskim biskupom, u četvrtak 4. ožujka 2021.

Preuzvišeni oče nadbiskupe, draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi prijatelji!

Iako sam zbunjen ovim što se događa oko mene, ipak me prožima osjećaj Božje blizine, a onda iz toga izvire mir i sigurnost, kao u zagrljaju majke i oca. Sa svetim Pavlom mogu reći: „U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.“ (1 Sol 5,18).

Iako nedostojan, s poniznošću sam prihvatio ovo imenovanje duboko vjerujući da je to volja Božja za mene. Nije lako promijeniti sobu, nije lako promijeniti župu, nije lako promijeniti biskupiju, nije lako promijeniti suradnike i župljane. Kako je tek onda teško promijeniti sve to odjednom? Znam da činim korak u nepoznato u svakom smislu, a siguran sam da će me na tom putu pratiti Božja ruka i zagovor Majke Marije.

Zato sam zahvalan nebeskom Ocu, Velikom svećeniku Isusu Kristu i Životvorcu Duhu Svetome na svakom daru i blagoslovu koji osjećam na sebi svakoga dana. Hvala nebeskoj Majci koja mi je bila Učiteljica u školi ljubavi i vjernosti, koja me je držala za ruku na mojim životnim putovima.

Hvala mojoj obitelji, ponajprije pokojnom ocu i majci, za njihovu žrtvu i ljubav koja je obilježila sav moj život. Hvala mojoj braći i sestrama: još uvijek nas je 11, jedna nogometna momčad. Posebno želim zahvaliti ovdje nazočnom stricu don Mili i rođaku don Radojku za njihovo zajedništvo i podršku na svećeničkom putu. Hvala i mojoj bližoj i daljnjoj rodbini i prijateljima.

Hvala Svetom Ocu, papi Franji, što mi je iskazao povjerenje povjeravajući mi jednu partikularnu Crkvu, dio naroda Božjega, da im budem pastir, a s njima vjernik.

Hvala našemu nadbiskupu Marinu koji mi je prvi dao podršku nakon saznanja Papine odluke, ali i koji nikad nije prestajao podržavati i hrabriti mene i moju braću u svećeništvu u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Također, hvala i nadbiskupu koadjutoru Draženu što mi je obećao podršku u novoj službi.

Hvala svoj braći svećenicima, redovnicima i sestrama redovnicama koje sam susretao u mnogim prigodama moga svećeništva. Osobito hvala župnim vikarima i onima koji su, kao bliži suradnici, sa mnom dijelili brigu za braću i sestre na župama u kojima sam služio.

Generalni vikar je spomenuo župe na kojima sam do sada bio, a ja, kao nastavak na to, samo mogu izraziti veliku zahvalnost svim vjernicima tih župa što su me prihvaćali i sa mnom dijelili svoje radosti i teškoće. Svim mojim župljanima upućujem veliku molbu da u ovim trenutcima mole za mene. Bez njihovih molitava moje snage, znanje i sposobnosti su nemoćne.

Također, molim naše nadbiskupe, braću svećenike, redovnike i redovnice da mi pomognu svojim molitvama. Nas koji smo se posvetili službi u Crkvi kao zaređeni službenici i Bogu posvećene osobe veže posebna neraskidiva nit brige jednih za druge kroz uzajamnu molitvu. Ne zaboravite, braćo i sestre, da na to računam i bez toga ne mogu!

Ponovno odvezujem lađu koju sam privremeno privezao na žalu malog Gospina Otoka u Solinu i izvozim na pučinu. Veslam prema tri velika otoka, prema Crkvi hvarskoj koja je čekala svoga pastira otkako je mons. Petar Palić kao hvarski biskup imenovan mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrkanjskim.

Dragi svećenici, redovnici i redovnice, draga braćo i sestre vjernici u Hvarskoj biskupiji! Mene, svećenika don Ranka, Božja Providnost šalje k vama da vam budem biskup. Dolazim vam nesiguran u koracima jer mi je sve novost, ali otvorena srca, znajući da ljubav može sve pokriti. Nosim vam evanđelje Gospodina našega Isusa Krista koje će nam biti jedini sigurni putokaz u nebeski Jeruzalem. Primite me kako bismo zajedno hodili tim putem!

Svećenici su prvi suradnici biskupa pa zato na poseban način vama, braćo svećenici, upućujem pozdrav i svoje molitve. Zajednički nam je zadatak skrbiti za Narod Božji. Hrabrimo jedni druge! Klonimo se ogovaranja i strančarenja! Budimo otvoreni jedni prema drugima! Ljubimo jedni druge kao što nas Krist ljubi!

Još jednom svima hvala, a na osobit način hvala vama koji ste danas ovdje. Također, iskreno zahvaljujem i predstavnicima medija koji su ovdje nazočni i koji će, vjerujem, korektnošću i istinoljubivošću pratiti, kako moje ređenje i prve dane biskupske službe, tako i život Hvarske biskupije.

Svima hvala i Bog vas blagoslovio.