Svjedoci divnih djela koja čini Gospodin

Priopćenje za javnost Generalnog tajništva Sinode na završetku susreta posvećenog izradi nacrta dokumenta za kontinentalnu fazu sinodalnog procesa 2021.-2023., Frascati, Italija, 21. rujna - 2. listopada 2022.

Oko 50 sudionika iz svih krajeva svijeta susrelo se u Centru Ivana XXIII. u Frascatiju kako bi slušali, razgovarali i razlučivali sinodalne sažetke nastale nakon savjetovanja s Božjim narodom. Usvajajući metodu duhovnog razgovora, tijekom dvanaest dana rada, „eksperti“ su sastavili Dokument za kontinentalnu etapu. Na kraju susreta papa Franjo susreo se sa sudionicima na privatnoj audijenciji.

„Dolazimo k Vama, na završetku jedinstvenog i izvanrednog crkvenog iskustva koje nam je omogućilo upoznati bogatstvo plodova koje Duh budi u svetom narodu Božjem. Zaista osjećamo strahopoštovanje pred divnim djelima koje Bog čini u svojoj Crkvi!… Nakon što smo više dana proveli u sjedenju, nošeni željom da što bolje ostvarimo dugotrajno i strpljivo osluškivanje glasova naroda Božjega, velika nam je radost vratiti se zajedničkom hodu s našom braćom i sestrama. Bit ćemo, svatko u dijelu naroda Božjega s kojim hodimo, svjedoci divnih djela koja čini Gospodin. Moći ćemo reći da se Crkva nudi kao dom za sve, jer iskustvo sinodalnosti koje živimo vodi nas do toga da „raširimo prostor šatora“ (usp. Iz 54, 2) kako bismo mogli uistinu sve primiti“.

Riječi su to kardinala Maria Grecha, generalnog tajnika Sinode, kojima je pozdravio papu Franju na privatnoj audijenciji u koju je Sveti Otac primio sudionike u nedjelju 2. listopada poslijepodne. Susret s Papom, koji je protekao u ozračju velikog bratstva, upriličen je na kraju dvanaestodnevnog rada tijekom kojeg je skupina „eksperata“ izradila dokument koji će biti ponuđen na razlučivanje Božjem narodu za drugu fazu sinodalnog procesa 2021.-2023.

U središtu radova bilo je 112 sažetaka biskupskih konferencija (od 114), ali i sažeci Istočnih katoličkih Crkava, redovničkih zajednica, crkvenih udruga i pokreta, vatikanskih dikasterija te pojedinačni prilozi koji su stigli do Generalnog tajništva Sinode. Dosad nezabilježen odgovor mjesnih Crkava!

U Frascatiju su sudionici pokušali provesti zajedničko razlučivanje metodom duhovnog razgovora u kojem su se okušale brojne skupine u prvoj etapi sinodskog procesa. Kroz vremena slušanja i dijaloga, plenarnih sastanaka ili u radnim skupinama prema geografskoj pripadnosti, crkvenom statusu ili spolu, sudionici su najprije identificirali one generativne napetosti, koje su izašle na vidjelo u sažecima, a zatim su prešli na samu izradu Dokumenta, s prvim, a potom i drugim nacrtom, unakrsnim čitanjima, raspravama i ispravcima. Posebna je pažnja bila posvećena duhovnoj pripravi sudionika kroz svakodnevno slavljenje mise te liturgiji s različitim molitvenim trenucima koji su otvorili i pratili taj proces. Susretom su zajednički predsjedali kardinal Mario Grech i kardinal Jean-Claude Hollerich, generalni relator 16. redovne opće skupštine Biskupske sinode, a radom je koordinirao otac Giacomo Costa, S.J., član Odbora za koordinaciju Tajništva Sinode.

Ovoj skupini za izradu dokumenta, sastavljenoj od muškaraca i žena, biskupa, svećenika, redovnika ili laika, pridružili su se 30. rujna članovi XV. Redovitog vijeća Biskupske sinode. Provedeno razlučivanje, kako s obzirom na veliki broj sudionika tako i na usvojenu metodu, predstavlja unikum za Generalno tajništvo Sinode.

Dokument za kontinentalnu etapu, izrađen istodobno na talijanskom i engleskom jeziku, odobrilo je Vijeće i predano je Svetome Ocu. Sredinom listopada bit će javno objavljen i poslan svim biskupima istodobno kao čin vraćanja Božjem narodu.

(IKA)