Priopćenje Apostolske nuncijature o imenovanju mons. Štironje porečkim i pulskim biskupom

Papa Franjo imenovao je biskupom Porečke i Pulske biskupije mons. Ivana Štironju, dosadašnjeg kotorskog biskupa u Crnoj Gori, priopćila je u utorak 31. siječnja 2023. u podne Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj.

Ivan Štironja rođen je 10. svibnja 1960. u Pješivcu, tada u župi Prenj, a danas u župi Aladinići, u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, u obitelji s desetero djece. Otac Stojan i majka Anica, rođena Bošković, rodili su tri sina i sedam kćeri od kojih je jedna preminula kao beba.

Osnovnu školu polazio je na Pileti, u Crnićima 1967. – 1975., gimnaziju u Dubrovačkom sjemeništu kod isusovaca 1975. – 1979., vojni rok služio je 1979. – 1980. na Visu i u Šibeniku, a bogoslovni studij pohađao je na Visokoj filozofsko-teološkoj školi u Sarajevu 1980. – 1986.

Za svećenika Trebinjsko-mrkanske biskupije zaredio ga je biskup Pavao Žanić u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1986. Kao župni vikar službovao je 1986. – 1987. u Dračevu.

Kao mladomisnik don Ivan se prijavio za misije te se 1988. pola godine pripremao u Londonu za afričke misije i učio engleski jezik. Misijsku djelatnost obavljao je 1988. – 1992. kao župnik župe Kaning’ombe u biskupiji Iringi u Tanzaniji.

Biskup Žanić ga je 1993. poslao u hrvatsku župu u Oakville, u biskupiji Hamilton u Kanadi, gdje je kao župnik djelovao tri i pol godine, do 1996. Uz redovni pastoralni i liturgijski život u župi, uređivao je župni bilten i svakog tjedna na radiju Toronto govorio hrvatskim vjernicima.

Žanićev nasljednik biskup Ratko Perić poslao ga je na studij liturgike u Padovu, gdje je na Institutu za liturgijski pastoral dvije godine pohađao liturgijske predmete te postigao magisterij. Ujedno je pastoralno skrbio za Hrvate u Padovi i Milanu.

Biskup ga je 1998. vratio u Mostar gdje je do 2002. obnašao službu katedralnog župnika. Zatim ga je imenovao biskupskim vikarom za pastoral, što je bio od 2002. do 2011.

Kongregacija za evangelizaciju naroda imenovala ga je 1. ožujka 2011. nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Na toj službi ostao je do rujna 2016. Od listopada 2016. do prosinca 2020. bio je na službi župnika i upravitelja Svetišta Presvetog Srca Isusova u Studencima.

U „Crkvi na kamenu“ uređivao je rubriku „Liturgija i život“, te potom misijsku rubriku „Za evangelizaciju naroda“. Biskup ga je imenovao dijecezanskim ravnateljem misijskih djela u prosincu 1999. Pokazao se kao odgovoran promicatelj raznih inicijativa u korist općih misija, posebice hrvatskih misionara. Pisao je u „Radosnoj vijesti“, glasilu Papinskih misijskih djela za područja biskupskih konferencija BiH i Hrvatske.

Osim navedenih službi, bio je član Prezbiterskoga vijeća, Zbora savjetnika, Nadzornoga vijeća biskupijskoga Caritasa, predsjednik Svećeničke uzajamnosti, povjerenik za mladež i povjerenik za duhovna zvanja.

Pri Biskupskoj konferenciji Bosne i Hercegovine bio je član raznih tijela.

Papa Franjo imenovao ga je 22. prosinca 2020. kotorskim biskupom. Za biskupa ga je 7. travnja 2021. u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve zaredio tadašnji splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, metropolit Splitske crkvene pokrajine kojoj pripada i Kotorska biskupija. U kotorskoj katedrali sv. Tripuna ustoličen je 27. travnja 2021., na blagdan bl. Ozane Kotorske.

Osim hrvatskim, služi se engleskim, talijanskim i afričkim svahili jezikom.