Preminuo don Benjamin Capković

U utorak, 3. rujna u 71. godini života i 47. godini svećeništva preminuo je don Benjamin Capković, svećenik Hvarske biskupije.

Don Benjamin Capković, sin Roka i Magdalene r. Novaković, rođen je 23. veljače 1948. godine u Pučišćima na otoku Braču. Za svećenika je zaređen u Nerežišćima 29. lipnja 1972. godine.

Kroz svoj svećenički život služio je kao kapelan u Pučišćima i kao župnik u Pražnicama, Gornjem Humcu i Sutivanu. 2000. godine postao je kanonikom Stolnog kaptola u Hvaru. Zbog bolesti je umirovljen 2015. godine.

Sprovodni obredi bit će u rodnim mu Pučišćima u petak, 6. rujna u 17 sati.

Hvarska biskupija/IKA