Mogućnosti dolaska na sprovod biskupa Slobodana Štambuka u srijedu, 4. listopada

Sprovodni obredi bit će slavljeni u srijedu 4. listopada 2023. u 11 sati u katedrali sv. Stjepana I., pape i mučenika, u Hvaru.

ZA DOLAZAK IZ SPLITA ●

Dolazak iz Splita u Hvar je moguć katamaranima u:
7:30 sati – Kapetan Luka (Krilo)
9:00 sati – Kapetan Luka (Krilo)
9:15 sati – TP Line
9:30 sati – Jadrolinija.

Odlazak iz Hvara za Split je moguć katamaranima u:
14:00 sati – Jadrolinija
17:00 sati – Kapetan Luka (Krilo)
17:00 sati – TP Line
19:10 sati – TP Line
19:20 sati – Kapetan Luka (Krilo).

ZA DOLAZAK SA BRAČA

Izvanredni prijevoz katamaranom iz Sumartina za Hvar s polaskom u 8:30 sati i povratkom u 14 sati iz Hvara za Sumartin. Cijena povratne karte je 15 eura i potrebno se prijaviti župnicima.

Osim toga, postoje dvije redovite katamaranske linije:
iz Milne za Hvar:
8:00 sati – Kapetan Luka (Krilo)
9:50 sati – TP Line

iz Hvara za Milnu:
19:20 sati – Kapetan Luka (Krilo)
19.10 sati – TP Line

ZA DOLAZAK SA VISA ●

Katamaran će u putovanju iz luke Vis u 07:00 sati pristati iznimno u luci Hvar i u putovanju iz Splita u 15:00 sati također će iznimno pristati u luci Hvar.