Križni put grada Hvara

Križni put grada Hvara održan je u srijedu 20. ožujka u Župi sv. Stjepana I., pape i mučenika u Hvaru pod nazivom ''Forski put križa – Dan milosrđa''.

Ovogodišnji križni put organiziran je u suradnji s udrugom Iskra Svjetlosti iz Splita koja je osnovana 2016. s primarnim ciljem pružanja pomoći ugroženim skupinama. Udruga koju vodi Daniela Ljušanin okuplja odrasle osobe s intelektualnim poteškoćama, te uz podršku predanih volontera, organizira kreativne radionice na kojima štićenici susreću, provode kvalitetno vrijeme te razvijaju socijalne i motoričke vještine.

Velik broj sudionika počeo je križni put kod crkve sv. Mandaline, a ostale postaje su bile: crkva Gospe Žalosne na groblju; crkva Anuncijata; crkva sv. Kuzme i Damjana; crkva sv. Ivana Krstitelja i Antuna Opata; crkva sv. Ivana u Grodu; crkva Duha Svetoga; crkva Kruvenica; Kamenkriž; Veneranda; crkva Zvijezde mora; sv. Marak; Katedrala i crkva Gospe od Milosti. Pod vodstvom don Tonija Plenkovića, don Ivana Jurina i đakona don Tončija Pruga, sudionici su na postajama razmišljali o iskustvu Božjega milosrđa, te molili da ono dopre do svakoga čovjeka – unutar i izvan Crkve – koji traže smisao života, put mira i pomirenja, lijek za tjelesne i duhovne rane.

Posebno je dojmljiva bila 13. postaja, održana u prepunoj katedrali, kojoj su se pridružili i štićenici udruge Perle koja na otoku Hvaru skrbi za djecu i mlade s najtežim tjelesnim invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, a na kojoj su članovi udruge Iskra Svjetlosti, pod vodstvom voditeljice dramske sekcije udruge Željane Lažeta i uz suradnju studenta glumačke akademije Jakova Kulića izveli predstavu ”7 darova Duha Svetoga”. U predstavi su članovi udruge, kroz sedam regija Republike Hrvatske, na duhovit, kreativan i duhovan način prenijeli značenje sedam darova Duha Svetoga, te tako oduševili sve okupljene svojom snagom i talentima i naglasili kako smo, unatoč različitostima, svi jednaki, te da uz podršku Duha Svetoga nema prepreka koje ne možemo svladati.

Iz katedrale je procesija krenula preko Pjace i rive do franjevačke crkve Gospe od Milosti u kojoj je euharistijsko slavlje predvodio hvarski župnik don Toni Plenković, te u propovijedi samo istaknuo kako su današnji dan i posebno postaja u katedrali, bili dovoljna i snažna propovijed.

Na kraju euharistijskog slavlja župnik don Toni je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj pobožnosti, na poseban način udruzi Iskra Svjetlosti, te svima koji su pomogli u pripremi donacijske večere koja je nakon mise za sve sudionike održana u reflektoriju franjevačkog samostana. Pozvao je sve nazočne da sudjeluju u prikupljanju pomoći za udrugu Iskra Svjetlosti i udrugu Perle.

Sudionici križnog puta prikupili su te večeri 3218,88 eura.