Izrazi sućuti biskupa Palića i Štambuka u povodu smrti mons. Pava Kera

U povodu smrti mons. dr. Pava Kera, svećenika zadarske nadbiskupije, hvarski biskup Petar Palić i hvarski biskup u miru Slobodan Štambuk uputili su izraze sućuti zadarskom nadbiskupu mons. Želimiru Puljiću.
Donosimo sadržaj pisma u cijelosti:

„U povodu smrti don Pava Kere, svećenika Zadarske nadbiskupije, Vama, gospodine nadbiskupe, prezbiteriju nadbiskupije i rodbini don Pava izražavam iskrenu kršćansku sućut u ime mons. Slobodana Štambuka, umirovljenog hvarskog biskupa, u ime časnih sestara milosrdnica sv. Vinka i u svoje osobno ime.
Svatko tko je poznavao don Pava, a među njih ubrajam i biskupa Slobodana i sebe, reći će za njega da je bio čovjek i svećenik koji je volio svoje svećeništvo, ljude, svoju nadbiskupiju, zapravo sve ono što je bilo od ljudskog interesa i što čovjeku pomaže da traga za istinom (znanost), da se raduje ljepoti (umjetnost) i u svemu tome prepoznaje Božje djelo (vjera).
Don Pavu će mnogi pamtiti po njegovim brojnim kvalitetama, ali ono što je obilježilo njegov život bilo je njegovo svećeništvo i služenje narodu Božjemu na čitavom području Zadarske nadbiskupije i kroz mnoge odgovorne službe koje su mu u ime Crkve bile povjerene.
Gledajući na don Pavin život i njegovo služenje imamo razloga zahvaljivati Bogu. Istovremeno, molit ćemo Boga da ga primi u svoju slavu i nagradi ga božanskom plaćom za sve ono dobro što je na zemlji učinio, a slabosti i grijehe mu u svom milosrđu oprosti.
Ostajući povezani s Vama u molitvi i sućuti, srdačno Vas u Uskrslome Gospodinu pozdravljamo.“