Imenovanja, premještaji i razrješenja

Odlukama hvarskoga biskupa Petra Palića došlo je do personalnih promjena u Hvarskoj biskupiji.

Don Toni Aviani razrješuje se službe privremenog upravitelja župe sv. Mihovila arkanđela u Dolu i župe sv. Marije Magdalene u Svirčima i imenuje se župnikom župe sv. Nikole biskupa u Komiži i upraviteljem župe Uznesenja BDM u Velom Selu. Don Ivica Babić razrješuje se službe upravitelja župe Duha Svetoga u Vrbanju i župnika župe sv. Spiridiona u Svetoj Nedjelji i stavlja se na raspolaganje Ravnateljstvu za dušobrižništvo Hrvata u inozemstvu.

Vlč. Robert Bartoszek imenuje se upraviteljem župe sv. Spiridiona u Svetoj Nedjelji. Don Ljubomir Galov razrješuje se službe župnika župe Gospe Karmelske u Nerežišćima, župe sv. Fabijana i Sebastijana u Donjem Humcu i župe Uznesenja BDM u Blacama i imenuje se župnikom župe sv. Stjepana I., pape u Starom Gradu i upraviteljem župe sv. Mihovila arkanđela u Dolu. Don Pavao Gospodnetić razrješuje se službe župnika župe sv. Jeronima u Pučišćima i župe sv. Antuna, opata, u Pražnicama i imenuje se župnikom župe Svetog Petra u Supetru i upraviteljem župe sv. Jelene Križarice u Škripu.

Don Ivica Huljev razrješuje se službe dekana Viškoga dekanata, župnika župe sv. Nikole, biskupa u Komiži i župe Uznesenja BDM u Velom Selu i imenuje se biskupskim vikarom za otok Brač, dekanom Bračkoga dekanata, župnikom župe sv. Jeronima u Pučišćima i upraviteljem župe sv. Antuna opata u Pražnicama. Don Marko Plančić razrješuje se službe župnika župe sv. Stjepana I., pape u Starom Gradu i imenuje se župnikom župe Gospe Karmelske u Nerežišćima, upraviteljem župe sv. Fabijana i Sebastijana u Donjem Humcu, župe Bezgrešnog začeća BDM u Dračevici i župe Uznesenja BDM u Blacama.

Don Mili Plenković razrješuje se službe župnika katedralne župe sv. Stjepana I., pape i mučenika u Hvaru i imenuje župnikom župe Duha Svetoga u Vrbanju i upraviteljem župe sv. Marije Magdalene u Svirčima. Don Toni Plenković razrješuje se službe biskupskog vikara za otok Brač, dekana Bračkoga dekanata, župnika župe Svetog Petra u Supetru i župe sv. Jelene Križarice u Škripu i imenuje se župnikom katedralne župe sv. Stjepana I. u Hvaru.

Don Milan Šarić imenuje se dekanom Viškoga dekanata. Don Jakša Rubinić razrješuje se službe upravitelja župe Bezgrešnog začeća BDM u Dračevici. Mons. Ante Jelinčić razrješuje se službe sužupnika u Postirima i umirovljuje se.