Fra Stipi Marčinkoviću uručeno priznanje Počasnoga građanina Općine Jajce

Član Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Stipo Marčinković primio je u četvrtak 22. veljače na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Jajca na Dan Općine Jajce priznanje Počasnoga građanina Općine Jajce.

Priznanje su mu uručili predsjednik Općinskog vijeća Jajca Josip Topić i načelnik Općine Jajce Edin Hozan. Voditeljica programa Dijana Duzić pročitala je neke pojedinosti iz fra Stipina životopisa i o njegovim zaslugama zbog kojih mu je priznanje uručeno.

„Fra Stipo Marčinković rođen je 1946. u Bilicama, općina Kotor Varoš. Osnovnu školu završio je u Kotor Varošu, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, novicijat u Kraljevoj Sutjesci, a filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu završava 1974. godine. Za svećenika je zaređen 3. veljače 1974. godine. Bio je župni vikar u više župa u BiH. S mjesta župnika u Dobretićima, u ljeto 1991., dolazi u Jajce i postaje predratni, ratni i poratni jajački župnik i gvardijan. Iste godine, u studenom, u Jajce stižu izbjeglice iz tada okupiranog Slunja, iz Republike Hrvatske. Fra Stipo priskače u pomoć prognanicima, ali već tada sluti da bi rat mogao stići i u BiH te počinje s opskrbom Caritasa i Kruh sv. Ante. Dopremljenu pomoć dijelio je svima, ne gledajući na vjeru i naciju.

Tijekom rata bio je i dopisnik Prvog programa Hrvatskog radija. Padom Jajca 1992., kao jajački župnik i gvardijan, kreće sa svojim sugrađanima u izbjeglištvo. Zaustavlja se u Trogiru gdje je vodio brigu za oko 5000 prognanika: Hrvata, Bošnjaka i Srba. U izbjeglištvu, u župi u Trogiru, vodi i Župni ured Jajce u progonstvu i osniva karitativnu Udrugu ‘Kraljica Katarina – zajednica izbjeglih i prognanih Jajčana’. Šalje pomoć u sva područja gdje su bile veće zajednice Jajčana. U Trogiru je otvorio i ljekarnu za sve prognane, a novčano je pomagao obitelji poginulih i ranjenike.

Kao prvi civil i novinar, s hrvatskom vojskom ulazi u oslobođeno Jajce 1995., a već nekoliko mjeseci po oslobođenju Jajca pomaže uspostavu rada Crvenog križa Jajca. Zahvaljujući angažmanu fra Stipe, 1997. u Jajce dolazi Njemački Caritas koji je u dvije godine obnovio gotovo 500 kuća na području Jajca. Fra Stipo je pomogao i obnovu Srednje strukovne škole u Jajcu. U Hvarsku biskupiju odlazi 2000., gdje je i danas župnik župe Sućuraj na otoku Hvaru. Za humanitarno djelovanje u ratu, izbjeglištvu i poslijeratnom periodu odlikovan je Spomenicom IV. gardijske brigade Hrvatske vojske te posebnom Zahvalnicom Crvenog križa Federacije BiH“, rekla je Duzić.

Fra Stipo se obratio prisutnima uime svih nagrađenih. „Poštovani načelniče Općine Jajce gospodine Edine Hozan, poštovani predsjedniče Općinskog vijeća Jajca Josipe Topiću i članovi Općinskoga vijeća Jajce, poštovani dobitnici priznanja Općine Jajce, dragi Jajčani i gosti! Sve vas srdačno pozdravljam i svima čestitam i želim sretan i blagoslovljen Dan općine Jajce!

Htio bih istaknuti da sve s čime ili s kime čovjek u životu živi postaje dio njega. Koliki će dio nas biti netko ili nešto ovisi o tome koliko blisko i u ljubavi živimo s nečim ili s nekim. Ja sam u Hrvatskoj već puno godina. Ali, veliki dio mene još uvijek živi i živjet će u Jajcu, za Jajce, s vama Jajčanima. Osjećam da i svi dobitnici ostalih današnjih priznanja doživljavaju Jajce kao veliki dio sebe i da ih je i to poticalo, kao i mene, da čine velika i dobra djela za koja su danas dobili ova priznanja.

Hvala svima koji su prepoznali sve dobro koje sam ja činio za Jajce i Jajčane, kako u ratu i izbjeglištvu, tako i poslije rata, i što su me predložili za ovo časno priznanje. Isto tako hvala svima koji su u ostalim današnjim dobitnicima priznanja prepoznali sve dobro koje su oni učinili za Jajce i Jajčane, pa su ih predložili za primljena priznanja.

Hvala vama, poštovani vijećnici Općinskog vijeća Jajca, koji ste potvrdili prijedloge i usvojili Odluku o dodjeli javnih priznanja i nagrada, a vama, poštovani gospodine Hozan i poštovani gospodine Topiću, hvala što ste nam ih danas uručili. Hvala i dragom Bogu što je meni omogućio da živim s Jajčanima u Jajcu i Trogiru u vremenima kada sam činio dobra djela za koja sam dobio ovo priznanje Počasni građanin Općine Jajce. Hvala Bogu i za sve ove dobre ljude kojima je dodijeljena Plaketa Općine Jajce, Nagrada 22. februar/veljača i Zahvalnica Općine Jajce.

Svoje priznanje dijelim i sa svima onima koji su sa mnom radili za dobrobit naše općine i župe Jajce, među kojima su moji jajački fratri i mnogi požrtvovni župljani i sugrađani Jajca. Čestitam svima vama koji ste danas primili priznanje ili nagradu Općine Jajce. Našoj Općini Jajce želim puno takvih zaslužnih i čestitih ljudi, osobito među mladima, koji će svojim znanjem i sposobnostima, svojim zalaganjem i doprinosom razvijati svoju Općinu Jajce i činiti dobra djela koja zaslužuju divljenje, priznanja i nagrade. Gospodine Hozan i gospodine Topiću, dragi Jajčani, sretan vam Dan općine Jajce. I živjeli svi vi ovdje u dvorani, živjeli svi stanovnici Općine Jajce i neka živi naša Općina Jajce“, rekao je fra Stipo.

Svečanost su glazbeno animirale članice zbora „Nikola Šop“ HKD-a „Napredak“ – podružnica Jajce pod ravnanjem profesorice Katarine Ladan. Nakon svečane sjednice i dodjele priznanja uslijedilo je zajedničko druženje na Plivskim jezerima. Također, uz Dan Općine Jajce tiskano je sedmo godišnje izdanje Informativnog biltena Općine Jajce.