Don Pavao Gospodnetić imenovan povjerenikom za pastoral mladih Hvarske biskupije

Odlukom hvarskog biskupa Ranka Vidovića, don Pavao Gospodnetić, župnik Supetra i Škripa imenovan je povjerenikom za pastoral mladih Hvarske biskupije.

Kako stoji u biskupovom imenovanju, don Pavao će svojim angažmanom poticati i koordinirati pastoralni rad s mladima, te organizirati različite aktivnosti na razini župa, dekanata i biskupije, te će svoju službu vršiti u suradnji sa Odborom za mlade Hrvatske biskupske konferencije, kojega čine povjerenici za mlade svih 16 nad/biskupija te predstavnici redovničkih zajednica koje se bave mladima.

Podaci povjerenstva za mlade Hvarske biskupije:

POVJERENSTVO ZA PASTORAL MLADIH
Povjerenik: don Pavao Gospodnetić
Ulica kipara Ivana Rendića 6
21400 SUPETAR
kontakt: [email protected]
021/757-171

Ostala povjerenstva Hvarske biskupije su:

POVJERENSTVO ZA PASTORAL BRAKA I OBITELJI
Povjerenik: don Toni Plenković
Trg sv. Stjepana 20
21450 HVAR
kontakt: [email protected]
021/742-160

POVJERENSTVO ZA MISIJE
Ravnatelj: don Ljubomir Galov
Ulica pape Ivana Pavla II.
21460 STARI GRAD
kontakt: [email protected]
021/766-099

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU MALOLJETNIKA I RANJIVIH OSOBA
Povjerenik: don Ivan Jurin
Trg sv. Stjepana 26
21450 HVAR
kontakt: [email protected]
021/741-152

POVJERENSTVO ZA PASTORAL TURISTA
Povjerenica: gđa. Margareta Radaić
Trg sv. Stjepana 26
21450 HVAR
kontakt: [email protected]
021/741-152