Znanstveni skup ”Propter opus Christi usque ad mortem” o 50. obljetnici smrti nadbiskupa Mihe Pušića

Ove godine obilježava se 50. obljetnica smrti nadbiskupa Mihe Pušića, zaslužnog hvarskog biskupa. Rođen 25. kolovoza 1880. u gradu Visu, za svećenika je zaređen u Hvaru 27. rujna 1903. godine. Služio je kao župni pomoćnik, … Continue reading Znanstveni skup ”Propter opus Christi usque ad mortem” o 50. obljetnici smrti nadbiskupa Mihe Pušića