Hvarani, balote i mjesto u prolazu

Oh, kad bi sav narod Jahvin postao prorok! Kad bi Jahve na njih izlio svoga duha! – uzdahnuo je Mojsije kad su mu dojavili da neki prorokuju u taboru (usp. Br 11,29). Ta Mojsijeva želja … Continue reading Hvarani, balote i mjesto u prolazu