Slavlje Dana Gospodnjega u obitelji

Opasnost od zaraze koja nam prijeti u javnome okupljanju nagnala je pastire Crkve da, u brizi za dobro vjernika, donesu odluku o obustavi zajedničkoga slavljenja svetih misa. Te novonastale okolnosti potiču nas da na drukčiji način živimo crkveno zajedništvo i slavimo Dan Gospodnji. Obitelj, kao zajednica krštenika, prepoznaje se kao »Crkva u malom«, »kućna Crkva«. Stoga i ove kušnje mogu biti milosna prigoda da iznova otkrijemo ljepotu i snagu molitvenoga zajedništva u obitelji. Obitelji ujedinjenje u zajedničkoj molitvi tvore snažan vez Crkve i jedinstven oblik slavljenja Gospodina.

Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji priredio je tekstove Slavlja Dana Gospodnjega u obitelji u zapriječenosti sudjelovanja na misi.

Tekstovi, s glazbenim prilozima, mogu poslužiti obiteljima i pojedincima da se zajedno okupe u slušanju Božje riječi, razmatranju, molitvi i pjesmi.

Tekstovi se mogu naći na adresi:

www.hilp.hr ili na ovoj stranici u rubrici “Datoteke“.